İş Hukukunda İşe İade Davası
İşçi Alacaklarına Yürütülecek Faiz Türü ve Faizin Yürütülmesinde Başlangıç
İşyeri Devri Devreden Devralan İşverenin Sorumluluğu Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Haklarının İşverenlerce Kullandırılması ve Uygulamadaki Problemler
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
İş Hukukunda Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı