Vakıf Nasıl Kurulur - Nasıl Sona Erer?
İyiniyet ve Dürüstlük Kavramları
Hakların Korunması- Dava - Karine
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Islah Hakkındaki Değerlendirmesi
Alternatif Çözüm Yolları ve Arabuluculuk