İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi Nedir?

Yönetim

İcra takibi  kişilerin maddi hukuktan kaynaklanan taleplerini kamu organları ve gücüyle yerine getirilmesine hizmet eden işlemlerdir. Modern devlet ...

Devamı
Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilmezliği