Hukuken Mera Ne Demektir?
Yazan: Admin | 13 Eylül 2020
Hukuken Mera Ne Demektir?

Mera devlet hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdendir. 3402 sayılı kanunun 16/b maddesinde orta mal olarak kabul edilmiştir. Meranın amacı hayvanların otlatılması için tahsis edilen yerlerdir.  Meralar özel mülke geçirilemez fakat meraların kullanım hakları kiralanabilir. Dikkat edilmesi gerekir ki mera kiraya verilemez meranın kullanım amacı ancak devredilebilir.   Kullanım hakkını elinde bulunduran kişi  elatmanın  önlenmesi, tapu iptali vb.  gibi davaları açabilir. Meranın tahsis amacı değişirse Devlet Hazinesine devredilir. Zamanaşımı ile mülkiyeti kazanılamaz.

Bize Hemen Ulaşın

Barulay Hukuk Bürosu, başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yerel hukuk bürolarıyla işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.